SAP AG избра ЕсПро ООД

... за партньор в разработката на SAP Best Practices Baseline package локализиран за България версии 1.603 и 1.606

Оценявайки опита и експертизата на консултантите в различните функционалности на ERP системата, през 2009 и отново, за втори пореден път, през 2012 SAP AG избра ЕсПро ООД за локален партньор при създаването на SAP Best Practices Baseline package локализиран за България.

Разработките бяха осъществени в периодите юли - декември 2009 година и съответно от октомври 2012 до март 2013, в рамките на предвидените кратки срокове и бюджет, което беше високо оценено от възложителя.

Качеството на работата на консултантите от ЕсПро ООД беше резюмирано от ръководителя на проекта от страна на SAP AG - Yvonne Yu, с едно изречение: „It is a pleasure to cooperate with your team, all of you are dedicated to your work."

SAP Best Practices Baseline package (България) V1.606 е преконфигурирано решение за малкия и средния бизнес - пакет от различни сценарии, които покриват всички ключови бизнес процеси - от дистрибуция и логистика до счетоводство и обслужване. Продуктът представлява пълнофункционална ERP система, предварително параметризирана за този пакет от процеси.

Крайните потребители получават подробно ръководство за работа на български език заедно с въведени основни данни за изпълнението на самите процеси, а администраторите на системата - пълно описание на настройките, стандартни и допълнителни, както и шаблони за автоматична миграция на оперативни данни. Целта е да се запълни вакуума по отношение на надеждни и стабилни системи за управление на малкия и средния бизнес, които не разполагат с необходимите средства и специалисти и те да се възползват от надеждно и професионално ERP решение, което намалява консултантският труд, времето за внедряване на едно решение и цената.

Пакетът съдържа 35-годишен опит на водещите световни консултанти и над 40 000 клиенти, събран в основата на библиотеката от SAP процеси. Продуктът е лесен инструмент за прехвърляне на това ноу-хау към клиента и консултантите практически не внедряват решението, а съветват клиента как точно той самият да направи това. Разработени с участието на експерти, проверени и тествани модули с предварителна конфигурация покриват до 80% от отрасловите изисквания.

SAP Best Practices бързо превръща стандартния SAP софтуер в персонализирана система в реално време, отговаряща на специфичните нужди на Клиента.

  • SAP Best Practices намалява разходите. Клиенти, използващи SAP Best Practices, са съкратили ресурсите за консултации при SAP ERP проекти средно с 50%.
  • SAP Best Practices спестява време. Времето за проект се съкращава средно с 22%.
  • SAP Best Practices намалява рисковете. Предварителните конфигурации и ръководствата за работа с подробно описание на стъпките предотвратяват възможните грешки.

 

Над 100 000 клиенти по целия свят в над 50 държави използват SAP Baseline.Такава инвестиция SAP прави за първи път в България и тя е естествено развитие от политиката на компанията на българския пазар.

Подробна информация за SAP Best Practices Baseline пакета, разработен специално за България, сценариите и процесите, които той обхваща може да се намери на: http://help.sap.com/bp_bl606/BL_BG/html/index_BG_BG.htm