SAP конфигуратор

Сигурно желаете да добиете представа за ресурсите необходими за лицензиране и внедряване на пакета SAP ERP Baseline за България. За тази цел използвайте: Конфигуратора на SAP.