Услуга Демо-достъп

Отдалечен достъп до работеща и настроена SAP-система с инсталиран SAP Best Practices Baseline package локализиран за България V1.603

Преди да вземе важно решение, човек винаги се нуждае от аргументи. Внедряването на ERP система несъмнено е едно такова важно решение. Въпреки всички налични и подробни описания и презентации, непосредственият контакт с избраното решение на SAP винаги е най-информативен и позволява на клиента да се запознае с всички детайли в дълбочина.

Ние от ЕсПро разбираме колко важно е нашите клиенти да имат реална представа и непосредствени впечатления от избраното решение на SAP. Ето защо ние предлагаме услугата Демонстрационен достъп, която ви позволява да тествате най-разпространеното решение на SAP – SAP ERP 6.0, предварително конфигурирано със стандартната функционалност от  пакета   SAP Best Practices Baseline package, локализиран за България, V1.603.

Възползвайки се от него, вие имате възможността да изследвате детайлно стандартните бизнес-процеси и сценарии, преди закупуването на самият продукт. По този начин може да придобиете увереност, че това, което закупувате, отговаря на вашите реални нужди и да знаете точно как те ще бъдат удовлетворени. И също така, вие можете да започнете обучението на вашите служители за работа в SAP преди внедряването на системата, което допълнително да ускори и улесни самият процес на внедряване.

Услугата Демонстрационен достъп предоставя възможност за отдалечена работа с демонстрационна SAP-система, за тестови и образователни цели, на до 4 потребителя едновременно, за период от един месец. За повече подробности и за да заявите услугата Демонстрационен достъп, моля, свържете се с нас.