Румяна Анчева - Йорданова

rumi_web
Консултантски профил

От 1996 година опит в повече от 20 ERP проекта.

SD - Продажби и дистрибуция
ММ - Материално стопанство
QM - Управление на качеството
WM - Складово стопанство

Certified SCM - SAP ECC 5.0