Николай Георгиев

nikolay_web
Консултантски профил

Oт 1998 годинa опит в повече от 15 ERP проекта.

PM - Поддръжка и ремонт на съоръжения
CS - Сервизна дейност
PS - Управление на проекти
MM - Материално стопанство