Петър Козлев

peter_web
Консултантски профил

От 1997 година опит в повече от 20 ERP проекта.

PP - Планиране и управление на производство
PP-PI - Процесно производство
PS - Управление на проекти
MM - Материално стопанство