Екипът

Екипът ни работи с широк спектър от технологии и предлага консултации по разработването и внедряването на управленски процеси, както и поддръжката на решения, базирани върху Windows, Unix и Linux платформи при използването на различни продукти и технологии на  SAP. При решаването на проблеми и търсенето на решения за индивидуални клиентски практики работим в тясна кооперация с екипи за разработка и поддръжка на SAP.

Екипът на sPro Ltd. комбинира знания за водещите технологии в различни ERP системи с богато функционално познаване на потребностите на клиента и техническа експертиза да предложи най-ефикасното и същевременно ефективно от гледна точка на разходите решение.

Нашите услуги включват подпомагане при изграждането на концепция за внедряване на базирани върху SAP решения за цялостно предприятие. Предоставяме на нашите клиенти технически и финансов анализ за обхвата на проекта, разходите и оценка на риска в изключително кратки срокове, което води и до намаляване крайната цена на окончателното решение.

Профили на екипа