Резултатът

Управлението на критични за бизнеса приложения по ефективен начин е съществено за запазването на предимствата в силно конкурентна среда.

SAP Best Practices Baseline package съкращава времето и разходите за внедряване на системата, което позволява на клиентите ни да се фокусират върху основния си бизнес, драматично намалява загубите на време и риска, свързан с внедряването на приложението, неговата поддръжка и надстройки. SAP Best Practices Baseline package ускорява прилагането на процесите, като същевременно ги интегрира и автоматизира по-ефикасно.

Резултатът е: интегритет и качество на данните, което позволява бърз достъп до точна информация и непрекъснат поток на процесите, намалена крайна цена (Total Cost of Ownership) и увеличена възвръщаемост на инвестициите (Return on Investment).