Нашата Мисия

Мисията на sPro Ltd. е да предоставя на своите клиенти консултантски услуги в областта на производството, логистиката, финансите организационния мениджмънт, както и услуги по внедряване на информационни системи за управление на бизнеса от клас ERP.

Ние навигираме компании от различни отрасли през лабиринта на днешната глобализирана електронна икономика. Стремим се нашите клиенти да постигнат оптимална интеграция между процесите, критични за поддържане на конкурентноспособността им в днешния забързан свят.

Стремим се да предлагаме най-добрите консултантски услуги, на които сме способни, в желанието си да посрещнем предизвикателствата, с които се сблъскват нашите клиенти. Високото качество на нашите услуги значително намалява времето, разходите и комплексността, свързвани с планирането, внедряването, поддръжката, миграцията и надстройването на едно цялостно ERP решение, което води до качествено ново ниво в управлението на приложенията в предприятието.